Sociální bydlení

Vybudování sociálních bytů
v Dědicích u Vyškova

Přestavba Katolického domu za účelem vytvořit dlouhodobé a dostupné nájemní bydlení pro sociálně slabší osoby, které si nemohou dovolit tržní výši nájemného (např. samoživitelky či zdravotně postižení) je spolufinancována Evropskou unií z prostředků IROP (číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009490) a podpořena Jihomoravským krajem a městem Vyškovem. Děkujeme!

vyskov_logo

Vítejte v

Katolickém domě

Spolek Katolický dům Dědice byl založen zřejmě roku 1921 a samotý katolický dům, jehož základní kámen byl položen 22.6.1922, fungoval jako hostinec a zázemí pro ochotnické divadlo a pro aktivity dědických katolíků - např. Sdružení katolických žen, tělocvičná jednota Orel nebo aktivity farnosti.

V roce 1952 století byl Katolický dům konfiskován a později byl upraven na kinokavárnu. V roce 1990 byl objekt navrácen spolku zpět a po mnoha změnách ve využívání prostor Katolického domu je dnes část přízemí včetně původního kinosálu využívána vyškovským Majákem - střediskem volného času pro zájmové a pohybové kroužky dětí i dospělých, v rekonstruovaném sklepě je zkušebna a v právě rekonstruovaném podkroví bude 6 sociálních bytů.

Kromě pronájmu prostor se však spolek snaží také udržovat hanácké tradice a podporovat občanský život v Dědicích – dříve třeba prostřednictvím ochotnického kroužku pro děti či zajištěním velikonočního hrkání, dnes například kurzem tvorby hanáckých kraslic, který je otevřen všem zájemcům. Pro vlastní aktivity využívá spolek malý sál v přízemí.

Informace pro žadatele o sociální byt

Níže naleznete ke stažení všechny potřebné informace a podmínky pro žadatele o sociální byt v Katolickém domě v Dědicích. Zájemci, kteří splňují podmínky, se mohou hlásit na našem mailu spolek@katolickydumdedice.cz nebo na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu ve Vyškově.

Kurz výroby hanáckých kraslic

Kontakt

spolek@katolickydumdedice.cz

Dědická 104/130, 68201 Vyškov

Copyright © 2021 Katolický dům Dědice, z.s.